TOPRA In Sweden Meeting - Medical Statistics

TOPRA In Sweden Meeting - Medical Statistics
This evening is a great opportunity to update you on how statistics are used in clinical trials, health technology assessment and drug advertising. We will also hear the Swedish Medical Products Agency's perspective on statistics. You will have the opportunity to network with regulatory colleagues in a relaxed and friendly environment.

6 February 2019 | Uppsala, Sweden | 18.00 - 21.00

Denna kväll är ett utmärkt tillfälle att uppdatera dig på hur statistik används inom kliniska prövningar, HTA och läkemedelsreklam. Vi får också höra Läkemedelsverkets perspektiv på statistik. Du får tillfälle att träffa kollegor i en avslappnad och trevlig miljö.

Language: Swedish     Språk: svenska 

Time / Tid

 Topic

Ämne

18.00-18.30

Light refreshments (sandwiches and drinks)

Kvällen inleds med lätt förtäring (smörgås och dricka)

18.30-18.40

Introduction
Ture Sjöblom, REINCO, Stockholm

Introduktion

Ture Sjöblom       REINCO, Stockholm


 

18.40-19.05

Why are statistics needed in clinical studies?

And how difficult can it be?

Anna Törner                    SDS, Stockholm


Varför behövs statistik i kliniska studier?

Och hur svårt kan det va´?

Anna Törner                    SDS, Stockholm


19.05-19.30

Statistics review at the Medical Products Agency

• How are statistics reviewed

• To think about when submitting applications

Maria Grünewald Medical Products Agency, Uppsala

Statistikgranskning på Läkemedelsverket

  • Hur granskas statistik

  • Att tänka på vid ansökningar

Maria  Grünewald            Läkemedelsverket, Uppsala
Short break

Kort Paus

19.45-20.10 

Practical application within HTA

• How are statistics in health economics used?

• Practical examples

Christoffer Holmberg  BMS, StockholmPraktisk tillämpning inom HTA

  • Hur används statistik inom hälsoekonomi

  • Praktiska exempel

Christoffer Holmberg       BMS, Stockholm


20.10-20.35

 

Practical application in pharmaceutical advertising

• Statistics in advertising

• Rules and examples

Rickard Pellas     LIF, Stockholm

 

Praktisk tillämpning inom läkemedelsreklam

  • Statistik i reklam

  • Regler och exempel

Rickard Pellas,    LIF, Stockholm

20.35-21.00

 Time for questions and networking.

 Tid för frågor och träffa kollegor.


Registration

Fees:

- TOPRA member/MPA employee: free

- Non-member: £45 (includes 2 months TOPRA membership)

- Nätverksträffen är avgiftsfri för medlemmar i TOPRA och anställda på Läkemedelsverket
- Övriga deltagare betalar £45 (inkluderar 2 månaders TOPRA medlemskap)

Limited spaces, so please register as soon as possible!
Maximerat antal, så vänta inte för länge med din anmälan.

Contact membership@topra.org if you want to become TOPRA member.
Questions: toprainsweden@topra.org

Kontakta membership@topra.org om du vill bli medlem i TOPRA.
Frågor: toprainsweden@topra.org

When
06/02/2019
Where
Medical Products Agency Dag Hammarskjölds Väg 42 UPPSALA SWEDEN
Your VAT country
Your Vat number
NOTE
If your company VAT number does not appear here or you would like to be invoiced using a different VAT number please email finance@topra.org

Register now