TOPRA In Sweden Meeting - Networking and Regulatory Update

TOPRA In Sweden Meeting - Networking and Regulatory Update
This evening is an ideal opportunity to hear the latest regulatory news on Pharmaceuticals and how the new Regulations influence Clinical Evaluation of Medical Devices. We will also talk about implementation of Serialisation, e-VIS, and TOPRA news.

Denna kväll är ett utmärkt tillfälle att höra de senaste regulatoriska nyheterna för läkemedel och hur nya regelverket påverkar klinisk utvärdering av medicintekniska produkter. Vi tar också upp erfarenheter av införande av Serialisering, e-VIS roll och erfarenheter och det senaste om TOPRA. Du får tillfälle att träffa kollegor i en avslappnad och trevlig miljö.

Programme


Time / Tid

 Topic

Ämne

18:00 – 18:30

Light refreshments (sandwiches and drinks)

Kvällen inleds med lätt förtäring (smörgås och dricka)

     

18:30 – 18:35

Introduction
Charlotte Lewerth, Recipharm, Stockholm

Introduktion
Charlotte Lewerth, Recipharm, Stockholm

     

18:35 – 19:05

Regulatory news - Pharmaceuticals

 • Following Brexit – changes in EU collaboration
 • IHMA/EMA strategy and work plan
 • Latest news from the EU Commission

Christer Backman, Medical Products Agency, Uppsala

Regulatoriska nyheter – Läkemedel, bl a

 • Efter Brexit - EU samarbete i förändring
 • IHMA/EMA strategi och work plan
 • Senaste nytt från EU Kommissionen
Christer Backman, Läkemedelsverket, Uppsala
     

19:05 – 19:35

Clinical Evaluation – Medical Devices

 • New Regulations, influence on clinical evaluation
 • When is a clinical study needed
 • Experience

Elin Karlberg, Medical Products Agency, Uppsala

Klinisk utvärdering – Medicintekniska produkter

 • Nya förordningar, hur påverkar de klinisk utvärdering
 • När behöver klinisk prövning göras
 • Erfarenheter

Elin Karlberg, Läkemedelsverket, Uppsala

19:35 – 19:45

Short break

Kort Paus

19:45 – 20:05 

Serialisation – required since 9 February 2019

 • New requirement becomes reality
 • Experience from CMO on the implementation
 • Traceability

Staffan Widengren, Recipharm, Stockholm

Serialisering – krav från 9 februari 2019

 • Nya krav blir verklighet
 • Erfarenheter från CMO av införandet 
 • Spårbarhet

Staffan Widengren, Recipharm, Stockholm
     

20:05 – 20:25

e-Verification in Sweden (e-VIS)

 • What is it and what is its role?
 • Experiences

Anna Juhlin, e-VIS, Stockholm

e-Verifikation i Sverige (e-VIS)

 • Vad är och vilken roll har e-VIS
 • Erfarenheter
Anna Juhlin, e-VIS, Stockholm
     

20:25 – 20:40

TOPRA news - Margareth Jorvid - Chair of TOPRA In Sweden/Methra Uppsala AB, LSM Group

TOPRA nyheter - Margareth Jorvid - Methra Uppsala AB, LSM group

     

20:40 – 21:00

Time for questions and networking.

Tid för frågor och träffa kollegor.


Fees

TOPRA member: Free
MPA employee:
Free (use MPARATE code) 
Non-member: £45 (includes 2 months trialTOPRA membership)

This meeting will be held in Swedish.

Limited capacity,  so register today.
Email: membership@topra.org for assistance
 
When
22/05/2019
Where
Medical Products Agency Dag Hammarskjölds Väg 42 UPPSALA SWEDEN
Your VAT country
Your Vat number
NOTE
If your company VAT number does not appear here or you would like to be invoiced using a different VAT number please email finance@topra.org

Register now